Beroepskeuze en Loopbaan

Bestemd voor: Individuen/Bedrijven/Instellingen/Organisaties

Onderzoek

Psychodidact doet onderzoek naar de persoonlijkheid, capaciteiten en interesse van mensen,  resulterend in een richtinggevend advies ten aanzien van arbeidsgebieden, werkvelden en werksoorten, inclusief advisering met betrekking tot concrete beroepen, de beschrijving ervan en de bijbehorende opleidingsmogelijkheden.

Traject

-          Twijfel over de haalbaarheid van een opleiding?

-          Ontdekt dat een huidig beroep, huidige functie of opleiding niet bij je past?

-          Is het welbevinden op je werk onder de maat?

Psychodidact biedt voor alle leeftijden trajecten op maat.

Met behulp van (Cotan-)goedgekeurd psychologisch testmateriaal verkrijgen we inzicht in de motivatie, interesse, competentie en persoonlijkheid. De hier genoemde aspecten tezamen leveren informatie om een beargumenteerd advies uit te brengen bij het volgen van opleiding, het kiezen van werk, of functie en/ of een geschikte werkomgeving.