Interventies en Preventie

Bestemd voor Individuen/Bedrijven/Instellingen/Arbodiensten/Ziektekostenverzekeraars

Onder het motto “voorkomen is beter dan genezen” onderzoekt en begeleidt Psychodidact (werk- en onderwijsgerelateerd) het welbevinden van mensen en de organisatie waarbinnen zij werk verrichten. Doelgerichte, gestructureerde activiteiten met een zeker verplichtend karakter zijn van groot belang voor de geestelijke gezondheid van mensen.

Ter voorkoming van studie-uitval en/of arbeidsverzuim begeleidt Psychodidact mensen met (beginnende) klachten met behulp van interventies die gericht zijn op het versterken van de persoonlijkheid.

Raadpleeg een psycholoog van Psychodidact voor hulp, wanneer u denkt dat u er alleen niet meer uit komt. Juist als u er vroeg bij bent, kan Psychodidact snel en effectief hulp bieden!