Personeelselectie

Loopbaanontwikkeling organisatie gericht

Psychodidact houdt zich bezig met advisering, begeleiding en training bij keuze- en functioneringsvraagstukken op het gebied van studie, beroep en loopbaan. 

Psychodidact verricht in bovengenoemd kader dienstverlenende werkzaamheden met betrekking tot de volgende aspecten:                                                                                  

 - Beroepskeuze- en loopbaanadvisering;

- Selectie- en potentieelbeoordeling;   

- Sterkte- zwakteanalyse.

Psychodidact helpt u te komen tot een juiste en optimale ‘persoon-job-match’. Door onderzoek te doen naar waarden, interesses en mogelijkheden werken we eraan om competentieontwikkeling te realiseren en te optimaliseren.

Psychodidact helpt talenten en competenties van werknemers in kaart brengen. Daarmee is het mogelijk om geschiktheid van individuen voor bepaalde functies beter te beoordelen. Hiermee vergroot je jouw mogelijkheden als leidinggevende op het gebied van competentiemanagement.

 - Advisering en begeleiding bij functioneringsvraagstukken.

Mensen vormen het kapitaal van een organisatie. Medewerkers moeten niet alleen aan bepaalde eisen van vakbekwaamheid voldoen en productief zijn. Ze moeten ook voldoening hebben in hun werk en efficiënt in een organisatievorm kunnen functioneren. Meestal hangen deze aspecten nauw samen: hebben mensen het naar hun zin op hun werk, dan beďnvloedt dat de werkhouding positief.

 - Advisering en begeleiding bij (langdurig) ziekteverzuim.

Hoe draag je als manager ertoe bij dat je medewerkers tevreden zijn en blijven? Hoe ga je om met veranderingen in een organisatie? En hoe beďnvloed je de arbeidsprestaties?

 - Training van persoonlijke effectiviteit en stressmanagement.

Organisatieverandering en de factoren die daarbij bepalend zijn voor succes, weerstanden tegen organisatieverandering en onderwerpen als effectieve communicatie, leiderschap, de invloed van politiek gedrag binnen organisaties, groepsdynamica, het managen van groepen en besluitvormingsprocessen zijn aspecten waar u psychologen van Psychodidact voor kan inhuren om uw werk als leidinggevende of individuele werknemer te vergemakkelijken en optimaliseren. Ook kan u bij Psychodidact terecht met vragen als: “Wat zijn de oorzaken en gevolgen van stress bij mij en/of de organisatie”? En:  “hoe kan ik stress verminderen in de dagelijkse werkpraktijk”?

 - Consultatie en coaching.

Coaching is erop gericht de ander iets te leren. Coaching is erop gericht het eigen inzicht te vergroten. Organisatieverandering en de factoren die daarbij bepalend zijn voor succes, maar ook weerstanden bij organisatieverandering en onderwerpen als effectieve communicatie, effectief leiderschap, de invloed van politiek gedrag binnen organisaties, groepsdynamica, het managen van groepen en besluitvormingsprocessen zijn aspecten waar u Psychodidact voor kan inhuren.

 -  Psychologisch onderzoek; - Uitvoering van assessment centers.

Hoe krijgen we als organisatie de juiste persoon op de juiste plek? Psychodidact kan helpen om de juiste persoon te selecteren en aan te trekken. Psychodidact kan ook helpen om het aanwezige personeel te ontwikkelen en trainen in een gewenste richting.