Werknemerszorg en Behandeling

Bestemd voor: Individuen/Bedrijven/Instellingen/Arbodiensten/Reïntegratiecentra/Ziektekostenverzekeraars

Psychodidact is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van psychosociale problemen, zoals: angst- en paniekstoornissen, aanpassingsproblemen, somatoforme ziektebeelden, relatieproblemen, stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsproblemen, posttraumatische stress-stoornissen, chronische vermoeidheidsklachten, e.a.

In het intercollegiale verkeer spelen soms factoren een rol als ‘psychische dreiging, angst en onzekerheid’. Collega’s kunnen bedreigend zijn voor elkaar en/of elkaar onder druk zetten. Uw medewerkers kunnen angst ervaren, bijvoorbeeld om niet geaccepteerd te worden, of overheerst te worden, of in de steek gelaten te worden. Vragen als “ben ik wel goed genoeg?”, of “ik ben bang voor conflicten”, kunnen resulteren in ongewenste factoren als onwelbevinden, emoties en spanningen. Ook,  anderen het voortdurend naar de zin willen maken”, of “niet durven zeggen wat er echt speelt” resulteert in stress waar uw organisatie onder kan lijden met prestatie-afname als gevolg.

Dagelijks verschijnen in de media termen zoals:
Werkdruk - Ziekteverzuim - WIA - Overspannenheid – Burnout.
Gestimuleerd door vragen en behoeftes van individuen, organisaties, bedrijven en instellingen heeft Psychodidact zich in haar werkmethoden zowel op organisatorisch niveau als individueel werknemersniveau gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van werkstress en burnout volgens de modernste wetenschappelijke inzichten en volgens protocollaire werkwijze.