Werkwijze en kosten

Wanneer maakt u een afspraak?
Veel mensen wenden zich met hun klachten en problemen eerst tot hun huisarts. Steeds meer huisartsen werken samen met een psycholoog vanwege diens specialistische kennis. U kunt dus aan uw huisarts vragen of hij u wil doorverwijzen naar een psycholoog. U kunt ook zelf rechtstreeks contact opnemen met de psycholoog. De psycholoog kan desgewenst contact opnemen met uw huisarts over uw aanmelding en eventuele lichamelijke klachten. Maar alleen als u daarvoor toestemming geeft.

Wat kost een eerstelijns psycholoog?
Het gemiddeld tarief voor de gesprekken bedraagt 90 euro per gesprek. De meeste ziektekostenverzekeraars  vergoeden de behandeling van de psycholoog geheel of gedeeltelijk.  Gegeneraliseerde basiszorg kost gemiddeld bij Psychodidact 90 euro per gesprek. Een gesprek duurt 45 minuten. Soms wordt de hulpverlening door de werkgever betaald. Dit zult u echter zelf moeten regelen met uw werkgever.

Met een aantal werkgevers heeft Psychodidact contracten en/of speciale afspraken.

Bedrijven kunnen hun hulpvraag m.b.v. de moderne media of in een persoonlijk contact bij Psychodidact inbrengen, waarna een eerste probleemverkenning en offerte volgt.

Overige tarieven
Zijn op aanvraag beschikbaar.