PSYCHODIDACT
(Ingeschreven in de K.v.K. te Eindhoven onder nr. 52703673)

Praktijk voor psychologische hulpverlening met
specialisatie:


- arbeidsgerelateerde problemen
                                                                           
- arbeidsrelevante problemen

Tevens:

Praktijk voor beroepskeuze en loopbaanonderzoek en
organisatie- en personeelsbegeleiding.

 

 

Wat doet een psycholoog in de gegeneraliseerde basiszorg?


Een
psycholoog in de gegeneraliseerde basiszorg is een hulpverlener die u concreet helpt bij psychische (geestelijke) problemen. Met gesprekken helpt de  psycholoog u om weer op eigen kracht verder te kunnen. Net als bij de huisarts, kunt u zelf bellen voor een afspraak. U vindt een psycholoog vaak dichtbij huis (Zie ook www.allepsychologen.nl). De psycholoog in de gegeneraliseerde basiszorg is er voor volwassenen, jongeren en kinderen, kortom voor iedereen.

U kunt een psycholoog van Psychodidact inschakelen als u ergens mee zit of klachten heeft zoals angsten, schuldgevoelens, stemmingswisselingen, spanningsklachten, vermoeidheid of slaapproblemen. Die klachten hoeven niet perse voort te vloeien uit problemen die verband houden met uw werk.
Wij kunnen u het beste helpen als u ons vroegtijdig inschakelt. Psychodidact helpt u bij tal van psychische klachten. In de eerste twee sessies brengt de psycholoog uw situatie en proble(e)m(en) in kaart. Dit is de intakefase. Hierna stelt de psycholoog, eventueel met behulp van aanvullende testen, de diagnose vast. Hierna wordt u, op basis van de diagnose, een therapieplan voorgesteld. Indien u en de psycholoog hierover tot overeenstemming komen, gaat u systematisch aan de oplossing van uw proble(e)m(en) werken. Dit is de therapiefase. De therapiefase duurt gemiddeld niet langer dan 10 tot maximaal 15 sessies. Eén sessie duurt 45 minuten.
Aan het eind van de therapiefase bespreekt u de resultaten met uw psycholoog. In onderling overleg stelt u samen met de psycholoog vast of de doelstellingen zijn gehaald. Dit is de evaluatiefase. Ook tussentijds vindt er een terugblik plaats om te weten of u met uw psycholoog en de aanpak ‘op de juiste weg’ bent.

Wat doet Psychodidact?
Psychodidact biedt u hulpverlening bij alle psychische problemen.
Daarnaast is Psychodidact gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van problemen die direct voortvloeien uit uw werk (werkgerelateerd zijn). Psychodidact diagnosticeert en behandelt ook problemen die ertoe kunnen leiden dat u uw werk niet meer (naar behoren) kunt doen (werkrelevante problemen). 
Psychodidact maakt alleen gebruik van (protocollaire) wetenschappelijk erkende behandelmethoden.

Opgericht in 1997.
Na de oprichting in 1997 specialiseerde Psychodidact zich snel in werkstress en burnout. Dit werd gestimuleerd door vragen en behoeften van bedrijven en instellingen alsmede de interesse en wetenschappelijke achtergrond van de medewerkers.

Twee vaste therapeuten.
Psychodidact opereert met twee vaste psychologen: de heer drs. A.A.A.M. van der Schot en mevrouw drs. J.P. van Eerdt.
Daarnaast beschikt Psychodidact over een aantal freelance psychologen.

De heer Van der Schot.
De heer Van der Schot brengt vanuit een expertise van meer dan 25 jaar in de hulpverlening en de diagnostiek, in zowel de gezondheidszorg, het onderwijs als het bedrijfsleven, de in deze website genoemde activiteiten tot uitvoering. Tevens is hij gespecialiseerd in de cognitieve psychologie en beschikt hij over het kwaliteitsmerk van de BIG-registratie als  “GZ-psycholoog” en de door het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) gecertificeerde titel van “erkend beroepskeuze- en loopbaanpsycholoog” en is hij ervaren in de arbeids- en organisatiesfeer. De heer van der Schot beschikt sinds 2012 over de nieuwe titel "Registerpsycholoog NIP". Sinds begin 2013 beschikt hij eveneens over de nieuwe titel "Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie" (zie hiervoor de website van het NIP: www.psynip.nl).

Mevrouw Van Eerdt.
Mevrouw Van Eerdt heeft eveneens een werkervaring van meer dan 25 jaar en is gespecialiseerd in de gedragsmatige aanpak van problemen (arbeids- en onderwijsgerelateerde en –relevante) in de basiszorg en persoonlijkheidsproblemen in de specialistische zorg. Mevrouw Van Eerdt is "GZ-psycholoog” en “geregistreerd Cognitief Gedrags Therapeute”. Ook is zij specialist in de Mindfulness-stroming binnen de psychologie.

Resultaatgericht.
Vanuit een brede onderwijservaring van de bij Psychodidact aangesloten psychologen garandeert de protocollaire werkwijze van de behandeling een hoge mate van didactische kwaliteit in de dienstverlening. Uit de resultaten blijkt dat deze aanpak de effectiviteit van de behandeling positief beďnvloedt.

Naast een gedegen wetenschappelijke opleiding in verschillende richtingen van de psychologie, zijn de medewerkers van Psychodidact tevens geschoold in de didactiek, psychodiagnostiek en psycho-educatie, alsmede specifieke behandelwijzen als Mindfulness, E.M.D.R. etc. www.emdr.nl

Psychodidact werkt in haar dienstverlening volgens de beroepscode van het  NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).
Psychodidact is tevens aangesloten bij: 
- Alle Psychologen in Nederland (
Psychologen en therapeuten in heel Nederland);
- Cenzo (De landelijke organisatie van psychologen, werkzaam op het terrein van arbeidsgerelateerde problemen); 
- Schouten & Nelissen
(Instituut voor Management, Organisatie, Training en Opleiding i.r.t. Stress- en Burnout-klachten).

Onze hulpverlening in het kader van de gezondheidszorg wordt in bijna alle gevallen vergoed door zorgverzekeraars vanuit de basiszorg. Raadpleeg hiervoor uw polis.